vezi mai mult

Anunț angajare funcții vacante
25.05.2022     
 
Concurs funcție vacanta: Padurar cantonul nr.3 Ocolul Silvic Cuhurești
17.05.2022     
 
Prima pagină   »  Anunțuri   »  Funcții vacante » Afis rezultate preselectie concurs Specialist securitatea si sanatatea in munca
31
05.2021
Afis rezultate preselectie concurs Specialist securitatea si sanatatea in munca
   
 

Afişarea rezultatelor  selectării dosarelor de înscriere la concursul de ocuparea funcţiei vacante de Specialist sănătate şi securitate în muncă la Întreprinderea de stat ”Întreprinderea pentru silvicultură Soroca”

Având în vedere CAPITOLUL III,  punctul 5 şi 6 din Regulamentul privind organizarea şi desfăşurarea concursului pentru ocuparea funcţiei vacante de Specialist  sănătatea şi secutitatea  în muncă la Întreprinderea de Stat ”Întreprinderea pentru silvicultură Soroca ”,în urma selecţiei dosarelor depuse de candidaţii la concurs, Comisia  de concurs numită prin ordinul 79-p din 28.04.2021 ”Cu privire la desfăşurarea concursului de suplinire a postului vacant de Specialist sănătatea şi securitatea în muncă”, comunică public, următoarele rezultate ale selectării  dosarelor de înscriere:

Nr. 250,  din  12.05.2021       -    Admis

Nr. 252,  din  12.05.2021       -    Admis

-        Candidaţii declaraţi admişi vor susţine interviul ( proba scrisă şi proba verbală) la data de 02.06.2021, ora 9.00 la sediul Î.S. ”Întreprinderea pentru silvicultură Soroca”, sala de şedinţe care se află în blocul ocolului silvic Soroca, et.II.

-        Candidaţii nemulţumiţi de rezultatul obţinut pot formula contestaţii în cel mult 24 de ore de la data afişării rezultatelor selecţiei  de concurs.

 

 

 Afişat astăzi 28.05.2021, ora 10.00,  la sediul  ÎS ”Întreprinderea pentru silvicultură Soroca”

  

 

 

 

Secretar al comisiei pentru desfăşuararea concursului - Furdui Ala