vezi mai mult

Anunt maistru pepeniera
02.08.2022     
 
Anunț funcție vacantă Maistru pepenieră
21.07.2022     
 
Prima pagină   »  Anunțuri   »  Funcții vacante » Concurs funcție vacanta: Padurar cantonul nr.3 Ocolul Silvic Cuhurești
17
05.2022
Concurs funcție vacanta: Padurar cantonul nr.3 Ocolul Silvic Cuhurești
   
 

ÎS ,,ÎNTREPRINDEREA PENTRU SILVICULTURĂ SOROCA” este în căutarea unui Specialist – Pădurar la cantonul nr. 3 din cadrul Ocolului Silvic Cuhurești.


 
Condiţiile legale şi criteriile specifice pentru participare la concurs:

 La funcţia vacantă în cadrul întreprinderii pot candida persoanele care întrunesc cel puțin următoarele condiții:

a) condiţii legale

- cunoaşte limba română scris şi vorbit;

- are studii corespunzătoare cerinţelor postului pentru care candidează, cu diplomă cel putin de studii medii speciale silvice sau echivalentă;

- are un comportament corespunzător cerinţelor de conduită admise şi practicate în societate.

b) criterii specifice

- nu are antecedente penale nestinse;

- nu se află sub urmărire penală;

- nu a fost sancţionat disciplinar pe parcursul ultimului an de activitate;

- nu a împlinit vîrsta necesară obţinerii dreptului la pensie pentru limită de vîrstă;

 

 Responsabilități:

-  pădurarul este persoană responsabilă de paza fondului forestier și cinegetic a cantonului și bunurilor materiale încredințate pentru păstrare din canton;

- să organizeze efectuarea tuturor lucrărilor silvice în fondul forestier gestionat și controlează calitatea executării lor;

- apere integritatea fondului forestier împotriva ocupării sau folosirii ilegale de terenuri, a tăierilor ilegale de arbori și a sustragerii de lemn sau a altor produse ale pădurii, distrugerii construcțiilor, instalațiilor, bornelor, culturilor silvice, degradării arborilor, puieților și lăstarilor, precum și a oricăror fapte ilegale;

-să îndeplinească în termeni prevăzuți  sarcinile ordonate de conducerea ocolului silvic;

- este responsabil de paza antibraconaj a faunei din fondul forestier gestionat;

 

-să  efectuieze evaluarea masei lemnoase tăiate ilicit şi afectate, determinarea cuantumului prejudiciilor cauzate;

- este responsabil de efectuarea calitativă și în termenii stabiliți a lucrărilor silvice din cadrul cantonului silvic gestionat;Persoanele interesate urmează să depună personal/prin poştă  Dosarul de concurs, care conţine:

-CV;

- copia buletinului de identitate;

- copiile documentelor ce justifică studiile obţinute, perfecţionările şi stagiile efectuate pe parcursul activităţii;

- scrisoarea de motivație;

- scrisoarea de recomandare;

- copia carnetului de muncă;

-casier juridic sau declaratie de proprie raspundere;

 Cunoașterea legislatiei în vigoare

 

NOTĂ:

Copiile documentelor prezentate pot fi autentificate de notar sau se prezintă împreună cu documentele originale pentru a verifica veridicitatea lor.

 

Termenul de depunere a documentelor pentru participare la concurs -23.05.2022, ora 17.00.

Orice dosar incomplet sau depus după expirarea datei-limită nu va fi examinat.