<![CDATA[ ]]> http://soroca.silvicultura.md/ 13.07.2020 ro http://soroca.silvicultura.md/ Copyright (c) 2020 http://soroca.silvicultura.md/Combaterea fenomenelor colecterii platilor informale <![CDATA[Combaterea fenomenelor colecterii platilor informale // Comunicate]]> http://soroca.silvicultura.md/libview.php?l=ro&idc=119&id=339&t=/Comunicare/Comunicate/Combaterea-fenomenelor-colecterii-platilor-informale/ 09.07.2020 10:21 Ediţia a XX-a a Spartachiadei Silvicultorilor din Republica Moldova <![CDATA[Ediţia a XX-a a Spartachiadei Silvicultorilor din Republica Moldova // Noutăți]]> http://soroca.silvicultura.md/libview.php?l=ro&idc=120&id=338&t=/Comunicare/Noutati/Editia-a-XX-a-a-Spartachiadei-Silvicultorilor-din-Republica-Moldova/ În perioada 30, 31 mai şi 1 iunie la baza de odihnă “Camping” s-a defăşurat ediţia a XX-a a Spartachiadei Silvicultorilor din Republica Moldova. ]]> 03.06.2019 12:54 Cererea ofertelor de leasing <![CDATA[Cererea ofertelor de leasing // Achiziții publice]]> http://soroca.silvicultura.md/libview.php?l=ro&idc=128&id=337&t=/Anunturi/Achizitii-publice/Cererea-ofertelor-de-leasing/ 24.01.2019 10:54 Şedinţa Sindicală <![CDATA[Şedinţa Sindicală // Comunicate]]> http://soroca.silvicultura.md/libview.php?l=ro&idc=119&id=336&t=/Comunicare/Comunicate/Sedinta-Sindicala/ La 15.03.2017 în incinta Ocolului Silvic Şolcani, a avut loc şedinţa anuală privind darea de seamă anuală a Comitetului Sindical şi a Întreprinderii Silvice Soroca. În acest context la şedinţă au fost prezenţi domnul Rotaru Petru – şeful Direcţiei Fond Forestier, Arii Protejate şi Pază şi Protecţie, de asemenea dumnealui fiind şi preşedintele Consiliului de Administrare al ÎS Soroca şi domnul Ciobanu Anatolie – preşedintele Federaţiei Sindicale din Silvicultură “SINDSILVA”. În cadrul şedinţei subiectele abordate au fost apreciate ca satisfăcătoare însă rezultatele trebuie să aibă o tendinţă de creştere şi mai mare faţă de perioada în cauză. Rezultatele Comitetului Sindical din cadrul întreprinderii ÎS Soroca au fost prezentate de către Grosu Vitalie - preşedintele Comitetului Sindical din cadrul întreprinderii şi de doamna Zabulica Vera - contabil a Comitetului Sindical. Membii sindicatelor de asemenea şi-au expus unele puncte de vedere referitor la activitatea sindicatelor şi au intervenit cu unele sugestii şi propuneri care au ca scop îmbunătăţirea activităţii sindicatelor.]]> 17.03.2017 09:35 ANUNŢ <![CDATA[ANUNŢ // Comunicate]]> http://soroca.silvicultura.md/libview.php?l=ro&idc=119&id=335&t=/Comunicare/Comunicate/ANUNT/ Întrprinderea de Stat "Întreprinderea pentru Silvicultură Soroca" anunţă organizarea concursului pentru selectarea companiei de audit, care să efectuieze auditul situaţiilor financiare pentru anul 2017. Ofertele vor fi trimise în termen de pina la 28.02.2018 pe adresa: or. Soroca, str. Vasile Stroescu 110. Structura ofertei trebuie să fie în conformitate cu art.7 din HG nr. 875 din 22.12.2015. La ofertă se anexează copia licenţei, certificatul de lipsa sancţiunilor emis de consiliul de supraveghere şi CV ale auditorilor. Pentru informaţii suplimentare contactaţi: 0230-93-773, 0230-2-61-62 sau adresa de e-mail: soroca@moldsilva.gov.md, palanciuc@86mail.ru.]]> 06.03.2017 15:46 Mesaj de felicitare cu ocazia sărbătorii "Ziua Silvicultorului" <![CDATA[Mesaj de felicitare cu ocazia sărbătorii "Ziua Silvicultorului" // Comunicate]]> http://soroca.silvicultura.md/libview.php?l=ro&idc=119&id=330&t=/Comunicare/Comunicate/Mesaj-de-felicitare-cu-ocazia-sarbatorii-Ziua-Silvicultorului/ Stimaţi Silvicultori, Profitînd de această ocazie, permiteţi-mi să adresez sincere felicitări şi urări de bine tuturor angajaţilor Întreprinderii de Stat "Întreprinderea pentru Silvicultură Soroca".]]> 20.09.2016 14:03 Raport financiar 2015 <![CDATA[Raport financiar 2015 // Rapoarte anuale]]> http://soroca.silvicultura.md/libview.php?l=ro&idc=147&id=310&t=/Transparenta-decizionala/Rapoarte-anuale/Raport-financiar-2015/ 30.12.2015 17:36