vezi mai mult

Anunt maistru pepeniera
02.08.2022     
 
Anunț funcție vacantă Maistru pepenieră
21.07.2022     
 
Prima pagină   »  Anunțuri   »  Funcții vacante » Concurs funcție vacantă: Șef-adjunct Ocolul Silvic Cuhurești
17
05.2022
Concurs funcție vacantă: Șef-adjunct Ocolul Silvic Cuhurești
   
 

ÎS ,,ÎNTREPRINDEREA PENTRU SILVICULTURĂ SOROCA” este în căutarea unui Specialist-șef-adjunct la Ocolul Silvic Cuhurești.


 
Condiţiile legale şi criteriile specifice pentru participare la concurs: 

 La funcţia vacantă în cadrul întreprinderii pot candida persoanele care întrunesc cel puțin următoarele condiții:

a) condiţii legale 

- cunoaşte limba română scris şi vorbit;

- are studii corespunzătoare cerinţelor postului pentru care candidează, cu diplomă cel putin de studii medii speciale silvice sau echivalentă;

- posedă aptitudini și competențe tehnice necesare (Windows, Microsoft Word, Microsoft Power Point, Microsoft Excel și Internet)

- are un comportament corespunzător cerinţelor de conduită admise şi practicate în societate.

b) criterii specifice

- nu are antecedente penale nestinse;

- nu se află sub urmărire penală;

- nu a fost sancţionat disciplinar pe parcursul ultimului an de activitate;

- nu a împlinit vîrsta necesară obţinerii dreptului la pensie pentru limită de vîrstă;

 

 Responsabilități:

- să efectueze controlul sistematic asupra executării de către maiştrii silvici şi pădurari a obligaţiunilor de serviciu; 

- Să efectuieze, la indicaţia şefului de ocol silvic, supravegherea silvopatologică, să verifice informaţia parvenită la ocolul silvic referitor la apariţia şi răspîndirii dăunătorilor şi bolilor pădurii, a altor fenomene ce pot cauza afectarea pădurii; 

- Să conducă, la indicaţia şefului ocolului silvic, lucrările de regenerare, de gospodărire a pădurilor şi biotehnice, de delimitare şi inventariere a parchetelor, realizarea măsurilor de îngrijire a pădurii; 

-îndeplinirea în termeni prevăzuți a sarcinilor ordonate de conducerea ocolului silvic;

- Să controleze respectarea regulilor securităţii antiincendiare, regulile de eliberare a lemnului pe picior, respectarea regulilor de recoltare a ierbii, păşunat, sanitare etc., precum şi a regulilor şi termenilor de vînătoare;

-  efectuieze evaluarea masei lemnoase tăiate ilicit şi afectate, determinarea cuantumului prejudiciilor cauzate;  

Persoanele interesate urmează să depună personal/prin poştă  Dosarul de concurs, care conţine:

-CV;

- copia buletinului de identitate;

- copiile documentelor ce justifică studiile obţinute, perfecţionările şi stagiile efectuate pe parcursul activităţii;

- scrisoarea de motivație;

- scrisoarea de recomandare;

- copia carnetului de muncă;

-casier juridic sau declaratie de proprie raspundere;

 Cunoașterea legislației în vigoare

 

 NOTĂ:

Copiile documentelor prezentate pot fi autentificate de notar sau se prezintă împreună cu documentele originale pentru a verifica veridicitatea lor.

 

 Termenul de depunere a documentelor pentru participare la concurs -23.05.2022, ora 17.00.

Orice dosar incomplet sau depus după expirarea datei-limită nu va fi examinat.