vezi mai mult

Anunt maistru pepeniera
02.08.2022     
 
Anunț angajare funcții vacante
25.05.2022     
 
Prima pagină   »  Anunțuri   »  Funcții vacante » Anunț funcție vacantă Maistru pepenieră
21
07.2022
Anunț funcție vacantă Maistru pepenieră
   
 

 

ÎS ,,ÎNTREPRINDEREA PENTRU SILVICULTURĂ SOROCA” este în căutarea unui Specialist-maistru pepenieră.


 
Condiţiile legale şi criteriile specifice pentru participare la concurs: 

 La funcţia vacantă în cadrul întreprinderii pot candida persoanele care întrunesc cel puțin următoarele condiții:

a) condiţii legale 

- cunoaşte limba română scris şi vorbit;

- are studii corespunzătoare cerinţelor postului pentru care candidează, cu diplomă cel putin de studii medii speciale silvice sau echivalentă;

- posedă aptitudini și competențe tehnice necesare (Windows, Microsoft Word, Microsoft Power Point, Microsoft Excel și Internet)

- are un comportament corespunzător cerinţelor de conduită admise şi practicate în societate.

b) criterii specifice

- nu are antecedente penale nestinse;

- nu se află sub urmărire penală;

- nu a fost sancţionat disciplinar pe parcursul ultimului an de activitate;

- nu a împlinit vîrsta necesară obţinerii dreptului la pensie pentru limită de vîrstă;

 

 Responsabilități:

-îndeplinirea în termeni prevăzuți a sarcinilor ordonate de conducerea ÎSS Soroca;

Persoanele interesate urmează să depună personal/prin poştă  Dosarul de concurs, care conţine:

-CV;

- copia buletinului de identitate;

- copiile documentelor ce justifică studiile obţinute, perfecţionările şi stagiile efectuate pe parcursul activităţii;

- scrisoarea de motivație;

- scrisoarea de recomandare;

- copia carnetului de muncă;

-casier juridic sau declaratie de proprie raspundere;

 

 

Termenul de depunere a documentelor pentru participare la concurs - 27.07.2022, ora 17.00.

Orice dosar incomplet sau depus după expirarea datei-limită nu va fi examinat.